Backend Development Tutorijali
forloop tutorial java ogcs

Što je for loop u Javi

For loop (ili for petlja) u Javi se koristi kada je potrebno dio programa ponoviti nekoliko puta. Pritom je broj ponavljanja točno određen. Primjera radi, ako želimo ponoviti neku poruku deset puta, tada ju nećemo toliko puta ispisivati, nego ćemo koristiti for loop. Isto tako, ako želimo ispisati brojeve od jedan do deset, nije ih potrebno ispisivati pojedinačno, nego ćemo također koristiti for loop.

For loop se sastoji od tri dijela međusobno odvojena točkom sa zarezom (;), a to su:
inicijacija varijable – označava gdje for loop počinje,
uvjet nastavljanja – označava gdje for loop završava. for loop će se ponavljati dok god je ovaj uvjet true,
promjena vrijednosti – povećava ili smanjuje vrijednost varijable.

Sintaksa izgleda ovako:

	for (inicijacija; uvjet nastavljanja; promjena vrijednosti) {
		// kod koji će se izvršiti
		}

For loop primjer

Za prvi primjer for loopa ispisat ćemo brojeve od jedan do pet. Snimka zaslona ispod teksta pokazuje nam da je početna varijabla označena slovom i te je jednaka 1. Uvjet nastavljanja je manji ili jednak 5. To znači da će se for loop ponavljati sve dok varijabla ne dosegne broj 5, nakon čega će postati false i izaći ćemo iz petlje. Za vrijeme izvršavanja petlje, vrijednost varijable povećavat će se za jedan.

	for (int i = 1; i <= 5; i++) {
					System.out.println(i);
				}

Output for loopa je sljedeći:

Ako želimo iste te brojeve ispisati unazad, potrebno je prilagoditi for loop tako da inicijalna varijabla počinje brojem pet. Uvjet nastavljanja promijenit ćemo u broj jedan, a promjenu vrijednosti iz i++ u i–.

	for (int i = 5; i >= 1; i--) {
					System.out.println(i);
				}

Output je sljedeći:

Uobičajena je praksa ime varijable označavati slovom i, ali nju možemo označiti bilo kako. Ako umjesto varijable ‘i’ upišemo nešto drugo, rezultat će biti potpuno isti.

for (int brojevi = 5; brojevi >= 1; brojevi--) {
	System.out.println(brojevi);
}

For-each loop

Osim već opisane metode, također se koristi For-each loop. Njime iteriramo kroz sve elemente nekog arraya ili kolekcije. Čitljiviji je od standardnog for loopa jer kraći i s manje koda za pisanje, ali nije toliko fleksibilan. Za primjer for-each loopa koristit ćemo Array s tri elementa:

String[] cars = new String[3];
cars[0] = "Mazda";
cars[1] = "Toyota";
cars[2] = "Renault";

Prvo ćemo koristiti standardni for loop, kako bismo u konzoli prikazali sve elemente arraya.

for (int i = 0; i < cars.length; i++) {
	System.out.println(cars[i]);
}

Rezultat iteriranja će biti ispis svih elemenata:

Potpuno isti rezultat ćemo dobiti koristeći for-each loop, koji ima manje napisanog koda i koji je zbog toga čitljiviji i razumljiviji.

for (String i: cars) {
	System.out.println(i);
}

Analizirat ćemo for-each loop radi lakšeg razumijevanja. Prvo je potrebno pozvati tip podatka iz našeg Arraya, a to je String. Nakon toga je potrebno definirati varijablu, koja se u for loopu standardno označava s ‘i’. Slijedi dvotočka, koja označava na koga se odnosi varijabla. U našem primjeru, varijabla ‘i’ se odnosi na Array ili niz ‘cars’. Na kraju još dodajemo naredbu za ispis, nakon čega će for-each loop iterirati kroz svaki element našeg arraya.

Autor

Marko Lubar

Ova stranica koristi kolačiće da bi poboljšalo korisničko iskustvo, više o tome možete saznajte na našoj stranici "politika privatnosti"

Politika privatnosti